SẠC ADAPTER

( 30-06-2018 - 12:09 AM ) - Lượt xem: 1028

CUNG CẤP CÁC LOẠI SẠC/ADAPTER TỪ 4.2V ĐẾN 48V

SẠC/ADAPTER 48V - 2.5A

SẠC/ADAPTER 48V - 2A

SẠC/ADAPTER 21V - 2A

SẠC/ADAPTER 12V - 3A

SẠC/ADAPTER 21V - 1A

SẠC/ADAPTER 16.8V - 1A

SẠC/ADAPTER 12.6V - 1A

SẠC/ADAPTER 8.4V - 1A

SẠC/ADAPTER 4.2V - 1A

Dịch vụ khác

Nội dung chưa cập nhật!

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
   Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
0